Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Bromsmedicin till nyfödda

Varje år skulle tusentals barna kunna undgå att drabbas av HIV från sina mammor om de fick bromsmedicin under sina första 14 levnadsveckor. Barnen smittas ofta av viruset när de ammas, eftersom virus finns i bröstmjölken. Behandlingen är billig och skulle kunna hindra den ökande epidemin.

Det är forskare vid Johns Hopkins-universitetet i USA som har studerat drygt 3000 barn i Malawi i södra Afrika och därvid kommit fram till dessa resultat.

 

« Tillbaka