Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Rökning under graviditet

Jämfört med barn till rökfria mammor fördubblas risken för barn till rökande mammor att dö tidigt. Ofta dör de redan i livmodern, som nyfödda eller under det första levnadsåret. Det visar statistik från Socialstyrelsen gällande sambandet mellan barnadödlighet och rökvanorna hos mamman under åren 2001 och 2005. Dödligheten ökade dubbelt så mycket hos de barn vars mammor rökte minste tio cigaretter om dagen. Även hos de mammor som rökte mindre än tio cigaretter om dagen eller de som snusar så ökade dödligheten hos barnen.

 

 

« Tillbaka